Πολιτική φωτογραφίας και βίντεο

Φωτογραφία και Βίντεο ανηλίκων

Ο Δήμος Παλαμά δεσμεύεται στις παρακάτω αρχές και πρακτικές:

 • Ο Δήμος Παλαμά πρέπει να αποκτήσει γραπτή γονική άδεια για όλα τα ανήλικα παιδιά (ηλικία 18 ή λιγότερο) πριν φωτογραφηθούν. Οι υπεύθυνοι πρέπει να ενημερώσουν τους φωτογράφους πριν την εκδήλωση ποια ανήλικα δεν πρέπει να φωτογραφηθούν.
 • Αν δεν έχει αποκτηθεί γραπτή συναίνεση για ένα ανήλικο το οποίο συμμετέχει σε μια ομαδική φωτογραφία, ο υπεύθυνος που θα δημοσιεύει τη φωτογραφία σε μια ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε μέσο ή έντυπο θα θολώσει την εικόνα του ανηλίκου πριν την δημοσίευση της φωτογραφίας.
 • Οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα έχουν το ελάχιστο απαραίτητο ποσό προσωπικών δεδομένων συνοδευτικά όταν διαμοιράζονται.

   Για παράδειγμα, ανήλικα σε φωτογραφίες δεν θα ονομάζονται χωρίς κάποιο σοβαρό λόγο μόνο με έκφραση συγκατάθεσης από το άτομο με γονική μέριμνα για αυτό το ανήλικο. Η διεύθυνση κατοικίας δεν πρέπει να περιλαμβάνεται ποτέ. Αυτό είναι σημαντικό γιατί οι εικόνες μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν μέσο αναγνώρισης ανηλίκων όταν σχετίζονται με προσωπικές πληροφορίες και αυτές οι πληροφορίες μπορούν να καταστίσουν ένα ανήλικο ευάλωτο σε κάποιο άτομο που μπορεί να επιθυμεί να επικοινωνήσει με το ανήλικο και να ξεκινήσει κάποιο είδος κατάχρησης είτε διαδικτυακά μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω άμεσης επαφής στον πραγματικό κόσμο. Πληροφορίες οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο έχουν χρησιμοποιηθεί από αποξενωμένους γονείς για να αναγνωρίσουν, εντοπίσουν και προκαλούν σημαντικές δυσκολίες στα ανήλικα. Φωτογραφίες επίσης μερικές φορές χρησιμοποιούνται και υιοθετούνται για ακατάλληλους σκοπούς.

 • Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ομαδικές εικόνες με πολύ γενικές ταμπέλες, όπως «η νεολαία απολαμβάνει τα αθλήματα» ή «κάνοντας Χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες».
 • Αν η ονομασία ενός ανηλίκου ή συνόλου παιδιών σε μια φωτογραφία θεωρείται απαραίτητη και η γραπτή άδεια έχει δοθεί, ο Δήμος Παλαμά μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τα μικρά ονόματα, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει το ρίσκο ακατάλληλης, ανεπιθύμητης προσοχής από άλλα άτομα.
 • Θα χρησιμοποιήσουμε εικόνες ανθρώπων που είναι κατάλληλα ντυμένοι, πχ δεν θα δημοσιεύσουμε υλικό από δραστηριότητες νεολαίας με κολύμβηση.
 • Οι φωτογράφοι δεν θα φωτογραφήσουν κανένα ανήλικο που έχει ζητήσει να μην φωτογραφηθεί ή το οποίο σχετίζεται με κάποια δικαστική απόφαση.
 • Η φωτογράφηση και η εγγραφή βίντεο πρέπει να εστιάζει στην δραστηριότητα και όχι σε ένα συγκεκριμένο ανήλικο.
 • Οι εικόνες θα πρέπει να εστιάζουν σε μικρές ομάδες παρά σε άτομα προσωπικά.
 • Όλες οι ανησυχίες σχετικά με ακατάλληλη συμπεριφορά ή ενοχλητική φωτογράφηση πρέπει να αναφερθούν σε κάποιον υπεύθυνο του Δήμου Παλαμά.

 

Φωτογραφία και Βίντεο ενηλίκων

   Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ένας μεμονωμένος ενήλικας ή μικρή ομάδα ενηλίκων φωτογραφίζεται ή καταγράφεται, ο κάθε ενήλικας μεμονωμένα πρέπει να έχει ερωτηθεί και να έχει συμφωνήσει με γραπτή συγκατάθεση πριν η φωτογραφία χρησιμοποιηθεί.

   Η φωτογράφηση και η καταγραφή σε βίντεο ενηλίκων ευάλωτων ομάδων δεν πρέπει να γίνεται χωρίς συγκατάθεση. Ο Δήμος Παλαμά πρέπει να εξασφαλίσει ότι υπάρχει συγκατάθεση πριν προβεί σε κάποιου τέτοιου είδους φωτογράφηση ή καταγραφή.

   Ειδική φροντίδα πρέπει να λαμβάνεται κατά τη χρήση εικόνων ατόμων ευαίσθητων ομάδων στο ευρύ κοινό ή σε έντυπες εκδόσεις. Ο Δήμος Παλαμά πρέπει να διασφαλίσει την αξιοπρέπεια του ενήλικα.

   Οι φωτογράφοι που ενεργούν για λογαριασμό του Δήμου Παλαμά πρέπει να παρέχουν όλες τις γραπτές συγκαταθέσεις που έχουν αποκομίσει στον Δήμο Παλαμά πριν τη χρήση των φωτογραφιών και βίντεο.

 

Φωτογράφηση και βίντεο σε περιπτώσεις μεγάλων ομάδων

   Δεν είναι πάντα απαραίτητο να αποκτάται γραπτή συναίνεση πριν μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.

   Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα άτομα θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι ενήμερα ότι προσωπικά δεδομένα έχουν ή πρόκειται να διαμοιραστούν όταν ακόμη και η συγκατάθεση τους για το διαμοιρασμό δεν έχει δοθεί. Αυτές είναι οι περιπτώσεις φωτογράφησης και καταγραφής βίντεο μεγάλων ομάδων των οποίων δεν είναι εύκολο να αναγνωριστούν τα άτομα που συμμετέχουν. Είναι στην κρίση του Δήμου Παλαμά αν θα ζητηθεί σαφής γραπτή συγκατάθεση σε τέτοιες περιπτώσεις.

   Επίσης σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε καταστάσεις μεγάλων ομάδων, όπου η διανομή και συμπλήρωση φορμών συγκατάθεσης θα ήταν πρακτικά αδύνατη, μια καθαρή επιγραφή απορρήτου θα ήταν λογικό μέτρο ενημέρωσης. Εν κατακλείδι σε καμία περίπτωση ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλων ομάδων δεν πρέπει να λαμβάνονται φωτογραφίες και βίντεο χωρίς να υπάρχει μια ευδιάκριτη ειδοποίηση απορρήτου.

 

Ειδοποιήσεις Απορρήτου

   Η Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απαιτεί τα άτομα να είναι ενήμερα ποιοι οργανισμοί χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα και τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Σε περιπτώσεις όπου σαφής γραπτή άδεια δεν απαιτείται είναι δίκαιο τα δεδομένα που έχουν αποκτηθεί να χρησιμοποιηθούν με ένα λογικό τρόπο και τα άτομα τα οποία εμπλέκονται δεν θα αντιδράσουν με αυτό αν τους δοθεί η ευκαιρία. Σε κάθε περίπτωση όπως αναφέρεται και παραπάνω πρέπει να υπάρχουν ειδοποιήσεις απορρήτου.

   Μια ειδοποίηση απορρήτου θα πρέπει να αναφέρει:

 • ποιος είναι αυτός που τραβάει τις φωτογραφίες και τα βίντεο
 • για ποιο λόγο θα διαμοιραστούν αυτά τα δεδομένα
 • με ποιον θα διαμοιραστούν
 • ποιες ετοιμασίες έχουν γίνει για να παραμείνουν αυτά τα δεδομένα ασφαλή
 • με ποιον να επικοινωνήσουν αν υπάρχει κάποια αντίρρηση ή θέλει κάποιος να υποβάλλει παράπονο
 • που μπορούν να βρούνε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη πολιτική φωτογραφιών και βίντεο (πχ σύνδεσμος όπου είναι αναρτημένη η πολιτική)

   Μια ειδοποίηση απορρήτου μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως μια επιστολή, ανάγνωση ενός κειμένου ή ανακοίνωσης, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτό μήνυμα ή αφίσα.

 

Επίσημες Φωτογραφίες και Βίντεο

   Οι φωτογραφίες και τα βίντεο τα οποία καταγράφονται από τον Δήμο Παλαμά μπορεί να αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα και στα επίσημα κοινωνικά δίκτυα που διαχειρίζεται ο Δήμος Παλαμά (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube κ.λπ.).

   Υπάρχει επίσης η περίπτωση μέρος των φωτογραφιών να εκτυπωθούν και να τοιχοκολληθούν σε πίνακες ανακοινώσεων κλπ.

 

Ασφάλεια

   Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο κλοπής, απώλειας και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα ατόμων δεσμευόμαστε στα εξής:

 • Οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται ασφαλώς και είναι προστατευμένα με κωδικό. Οτιδήποτε αρχείο φωτογραφίας και βίντεο υπάρχει σε usb stick μνήμης διαγράφονται αμέσως μετά τη χρήση τους.
 • Η πρόσβαση σε αρχεία φωτογραφιών και βίντεο είναι περιορισμένη. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με τις φωτογραφίες και τα βίντεο έχουν πρόσβαση σε αυτά.

   Οι φωτογραφίες και τα βίντεο μπορούν να διαμοιραστούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς τους οποίους έχει δοθεί η συναίνεση. 

 

Διατήρηση Δεδομένων

 • Φωτογραφίες και βίντεο μπορούν να αποθηκευτούν μόνο μέχρι να εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Όταν δεν υπάρχει πλέον ανάγκη χρήσης τους διαγράφονται.
 • Αν κάποιος έχει αντίρρηση στην αποθήκευση και διαμοιρασμό μιας φωτογραφίας ή βίντεο τα οποία περιέχουν εικόνα του ατόμου ή κάποιου άλλου ατόμου για το οποίο είναι νομικά υπεύθυνοι, αυτή η φωτογραφία ή βίντεο θα διαγραφούν και θα καταστραφεί κάθε αντίγραφο που υπάρχει στην κατοχή του Δήμου Παλαμά.

 

Πολιτική Πνευματικών Δικαιωμάτων

 • Αν δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι φωτογραφίες και τα βίντεο τα οποία έχουν δημοσιευτεί από τον Δήμο Παλαμά είναι ιδιοκτησία του και προστατεύονται πνευματικά τα δικαιώματα τους και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς άδεια από τον Δήμο Παλαμά.
 • Ο Δήμος Παλαμά αποκτάει άδεια για την χρήση φωτογραφιών, γραφικών, βίντεο από άλλες πηγές πριν τις χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή άλλο μέσο.