Πλατφόρμα δήλωσης διόρθωσης τ.μ. ακινήτων προς τους Ο.Τ.Α.

   Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει η Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης τ.μ. ακινήτων προς τους Ο.Τ.Α. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).

   Παρακαλούντε οι δημότες του Δ. Παλαμά να επισκευτούν τον παραπάνω σύνδεσμο, προκειμένουν να διαβάσουν τις οδηγίες χρήσης πολιτών, καθώς και τις συχνές ερωτήσεις της εφαρμογής και να συνδεθούν στην πλατφόρμα (η σύνδεση γίνεται με τον προσωπικό λογαριασμό Taxis της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης), προκειμένου να δηλώσουν διαφορές στα δηλωμένα τ.μ. ακινήτων.

   Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διάταξη του νόμου (άρθρο 51 παρ. 2 του ν. 4647/2019) η δήλωση διόρθωσης θα πρέπει να υποβληθεί στην Πλατφόρμα μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2020.