Πίνακας κατάταξης (πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων)

   Διαβάστε τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων δ. Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: