Πίνακας κατάταξης (πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων 2022)

   Διαβάστε τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων δ. Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο:

 

 

 

* Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, ο οποίος έκανε την ανάρτηση του άρθρου, δε φέρει καμία ευθύνη για το κείμενο και το περιεχόμενο των συνοδευτικών αρχείων του άρθρου, καθώς δε συμμετέχει στη σύνταξη / δημιουργία αυτών. Τυχών συντακτικά και γραμματικά λάθη, παραπλανητικές, ελλιπής ή μη ακριβής πληροφορίες, καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, καταστρατήγηση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων οφείλονται στους εκάστοτε συντάκτες των κειμένων και των συνοδευτικών αρχείων.