Οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για φαινόμενα πλημμυρών και χιονοπτώσεων-παγετών

Ενημερωθείτε για τα προτεινόμενα μέτρα προετοιμασίας και προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών και χιονοπτώσεων-παγετών ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: