Οδηγίες προφύλαξης από τις υψηλές θερμοκρασίες και από τον καύσωνα

 

   Μετά τη δημοσίευση του με αρ.πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ 34174/10-6-2022 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας με θέμα «πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα», ο Δήμος Παλαμά ενημερώνει και συμβουλεύει τους δημότες του για τα μέτρα προστασίας και για τις πρώτες βοήθειες από το ενδεχόμενο ενός καύσωνα.

   Ο καύσωνας για τα δεδομένα των κλιματολογικών συνθηκών της χώρας μας, αποτελεί εποχιακό φαινόμενο που παρατηρείται κατά τους θερινούς μήνες. Αν και ο καύσωνας δεν είναι τόσο καταστροφικός όσο άλλοι φυσικοί κίνδυνοι (τυφώνες, πλημμύρες κ.α.), μπορεί να προκαλέσει θνησιμότητα και νοσηρότητα.

   Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, παρακαλούμε διαβάστε το παρακάτω ενημερωτικό οδηγό:

   Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr και την ιστοσελίδα του Yπουργείου Yγείας.