Νέες πινακίδες πληροφοριών στον Δήμο Παλαμά

 

Palamas sign 

Στην αγορά και την τοποθέτηση νέων πινακίδων προέβει ο Δήμος Παλαμά. Οι νέες πινακίδες τοποθετούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου, στις εισόδους των κοινοτήτων και των οικισμών, στις πλατείες Παλαμά, Προαστίου και Ιτέας, σε πάρκα, παιδικές χαρές και σημεία ενδιαφέροντος και σε όλους τους ιερούς ναούς.

Στο κάτω αριστερά τμήμα των πινακίδων διακρίνεται κωδικός QR, ο οποίος όταν σκαναριστεί με smartphone ή tablet δίνει σχετικές πληροφορίες.

Για τις πινακίδες στις εισόδους του Δήμου μας η εφαρμογή μας συνδέει με την ιστοσελίδα του Δήμου Παλαμά palamas.gr και ο επισκέπτης μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πληροφορεί για την ταυτότητα του Δήμου.

Οι πινακίδες στις εισόδους των Κοινοτήτων και των οικισμών δίνουν σύντομες πληροφορίες για τη Δημοτική Ενότητα στην οποία ανήκουν, για τον πληθυσμό τους και γενικότερα στοιχεία.

Οι πινακίδες σε πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και σημεία ενδιαφέροντος, δίνουν πληροφορίες για την ονομασία και τις δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν σε αυτούς τους χώρους.

Τέλος οι πινακίδες σε όλους τους ιερούς ναούς και τα ξωκλήσια του Δήμου, πληροφορούν τους επισκέπτες για την ημερομηνία θεμελίωσης ή ανέγερσης του ναού και συνοδεύονται από φωτογραφίες του τέμπλου, των αγιογραφιών και εξωτερικά. Όλες οι πληροφορίες δίνονται μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου palamas.gr