Μηνιαίες Εκτελέσεις Προϋπολογισμού

Οικονομικό έτος 2024
Οικονομικό έτος 2023
Οικονομικό έτος 2022
Οικονομικό έτος 2021
Οικονομικό έτος 2020
Οικονομικό έτος 2019
Οικονομικό έτος 2018
Οικονομικό έτος 2017
Οικονομικό έτος 2016