Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – ΕΠΑ.Λ. Παλαμά»

   Eνημερωθείτε για τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – ΕΠΑ.Λ. Παλαμά», ανοίγοντας το παρακάτο σχετικό έγγραφο: