Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

  

   Διαβάστε χρήσιμες οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης σχετικά με τη εξάπλωση του Κορωνοϊού Covid 19 ανοίγοντας τους παρακάτω συνδέσμους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

  Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας