Κοινοποίηση πορισμάτων ζημιών για την πλημμύρα της 19.09.2020 Τ.Κ. Καλυβακίων

   Ενημερωθείτε σχετικά με την την έκδοση του πίνακα πορισμάτων ζημιών για την πλημμύρα της 19.09.2020 Τ.Κ. Καλυβακίων από τον ΕΛ.Γ.Α. ανοίγοντας το παρακάτω σύνδεσμο:

Προσοχή! Το χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων είναι από 14/1/2021 έως 25/1/2021