Κοινοποίηση πορισμάτων ζημιών για την πλημμύρα της 19.09.2020 Τ.Κ. Βλοχού, Αγίου Δημητρίου, Μάρκου και Γοργοβιτών

   Ενημερωθείτε σχετικά με την την έκδοση του πίνακα πορισμάτων ζημιών για την πλημμύρα της 19.09.2020 Τ.Κ. Βλοχού, Αγίου Δημητρίου, Μάρκου και Γοργοβιτών από τον ΕΛ.Γ.Α. ανοίγοντας το παρακάτω σύνδεσμο:

Προσοχή! Το χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων είναι από 9/2/2021 έως 19/2/2021