Κοινοποίηση πορισμάτων ζημιών για την πλημμύρα της 19.09.2020 Τ.Κ. Φύλλου και Κοσκινά

   Ενημερωθείτε σχετικά με την την έκδοση του πίνακα πορισμάτων ζημιών για την πλημμύρα της 19.09.2020 Τ.Κ. Φύλλου και Κοσκινά από τον ΕΛ.Γ.Α. ανοίγοντας το παρακάτω σύνδεσμο:

Προσοχή! Το χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων είναι από 3/2/2021 έως 15/2/2021