Κοινοποίηση πορισμάτων ζημιών για την πλημμύρα της 19.09.2020 Τ.Κ. Παλαμά, Λεύκης, Ορφανών, Αστρίτσας, Ιτέας, Πέτρινου, Συκεώνα και Αγίας Τριάδας

   Ενημερωθείτε σχετικά με την την έκδοση του πίνακα πορισμάτων ζημιών για την πλημμύρα της 19.09.2020 Τ.Κ. Παλαμά, Λεύκης, Ορφανών, Αστρίτσας, Ιτέας, Πέτρινου, Συκεώνα και Αγίας Τριάδας από τον ΕΛ.Γ.Α. ανοίγοντας το παρακάτω σύνδεσμο:

Προσοχή! Το χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων είναι από 1/2/2021 έως 11/2/2021