Κοινοποίηση πορισμάτων ζημιών για την πλημμύρα της 19.09.2020 Τ.Κ. Μεταμόρφωσης

   Ενημερωθείτε σχετικά με την την έκδοση του πίνακα πορισμάτων ζημιών για την πλημμύρα της 19.09.2020 Τ.Κ. Μεταμόρφωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. ανοίγοντας το παρακάτω σύνδεσμο:

Προσοχή! Το χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων είναι από 31/1/2021 έως 9/2/2021