Κανονισμός λειτουργίας και όροι χρήσης forum

Κανονισμός λειτουργίας forum

Οι παρακάτω κανόνες ισχύουν για όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο forum του Δήμου Παλαμά.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο που ακολουθεί, καθώς η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρακάτω αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο forum και με την επίσκεψή σας στο παρόν forum θεωρείται αυτομάτως ότι αποδέχεστε όλα τα παρακάτω.

Οι παρακάτω κανόνες θεσπίστηκαν για την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των συζητήσεων σε αυτό το forum και μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη προειδοποίηση κατά την κρίση των διαχειριστών του forum. Σε περίπτωση μεταβολής των κανόνων, οι αλλαγές ισχύουν αναδρομικά.

Οι διαχειριστές του forum έχουν το δικαίωμα όποτε κρίνουν ότι είναι αναγκαίο να διορθώσουν / διαγράψουν / μετακινήσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο χωρίς πρότερη ενημέρωση και χωρίς υποχρέωση να αιτιολογήσουν τις ενέργειές τους.

Περιορισμός Ευθύνης διαχειριστών forum

 1. Οι διαχειριστές forum δεν εγγυώνται, ούτε φέρουν ευθύνη για την αξιοπιστία του περιεχομένου των δημοσιεύσεων των συμμετεχόντων στις συζητήσεις.
 2. Οι δημοσιεύσεις του κάθε συμμετέχοντα στις συζητήσεις του forum εκφράζουν τις προσωπικές του απόψεις, αποδίδονται σε αυτόν και κατά συνέπεια δεν εκφράζουν απαραίτητα την γνώμη των διαχειριστών.
 3. Οι διαχειριστές του forum δεν εγγυώνται και δε φέρουν ευθύνη για την αξιοπιστία τυχόν εξωτερικών συνδέσμων και των ιστοσελίδων στις οποίες αυτοί παραπέμπουν.

Αναφορά περιεχομένου

Αν θίγεστε από το περιεχόμενο κάποιου κειμένου, επικοινωνήστε στο mod [παπάκι] palamascity.gr

Μετά την αναφορά ακολουθεί έλεγχος από τους διαχειριστές του forum.

Οι διαχειριστές δεν έχουν την υποχρέωση να αιτιολογήσουν τον τρόπο αντιμετώπισης των αναφορών.

Οι διαχειριστές δεν έχουν την υποχρέωση να κοινοποιήσουν / δημοσιεύσουν τον τρόπο αντιμετώπισης των αναφορών.

Η κατάχρηση του συστήματος αναφοράς απαγορεύεται και οι παραβάτες θα προειδοποιούνται ή θα αποκλείονται μονίμως από τα κανάλια επικοινωνίας.

 

Συστάσεις για βέλτιστη χρήση του forum

• Συστήνεται οι αναρτήσεις σε μια συζήτηση να είναι ουσιαστικές, περιεκτικές και το δυνατό σύντομες
• Πριν την αποστολή ενός κειμένου για δημοσίευση, καλό είναι να διαβάζεται ολόκληρο από την αρχή πριν την αποστολή, ειδικά σε περιπτώσεις μακρών συζητήσεων
• Να αποφεύγονται τα υπερβολικά πολλά emoticons, ώστε να παραμένει ευανάγνωστο το κείμενο
• Πριν την αποστολή ενός θέματος για δημοσίευση, να γίνεται αναζήτηση στο forum μήπως έχει γίνει ήδη δημοσιευθεί από άλλο συμμετέχοντα

 

Όροι Χρήσης Forum

1. Επιτρέπονται μόνο Ελληνικά, με ορθή γραμματική και σύνταξη

Η γλώσσα αυτού του forum είναι η Ελληνική. Κείμενα σε άλλες γλώσσες δε θα εγκρίνονται για δημοσίευση και θα διαγράφονται χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Η χρήση ελληνικών γραμμένων με λατινικούς χαρακτήρες (greeklish) επίσης δεν επιτρέπεται και θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο παραπάνω τρόπο.

Κατά τον ίδιο τρόπο, κείμενα τα οποία είναι μεν γραμμένα στα ελληνικά, αλλά είναι χωρίς σημεία στίξης, χωρίς τονισμό, με όλα τα γράμματα κεφαλαία ή με όλα μικρά, με έντονη (bold) ή οποιαδήποτε άλλη συνεχόμενη μορφοποίηση, με μεγάλο αριθμό ορθογραφικών και συντακτικών λαθών, δε θα εγκρίνονται για δημοσίευση και θα διαγράφονται χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

2. Απρεπής / ακατάλληλη γλώσσα και περιεχόμενο

Κείμενα στα γίνεται αναφορά:

 • παράνομων δραστηριοτήτων ή παράνομου περιεχόμενου
 • διαφήμισης προϊόντων / υπηρεσιών / άλλων ιστοσελίδων
 • πολιτικών και θρησκευτικών απόψεων
 • πορνογραφίας
 • επιθετικών, απειλητικών σχολίων
 • χυδαίων, ειρωνικών, υβριστικών, συκοφαντικών σχολίων
 • ρατσιστικών, εθνικιστικών σχολίων
 • συντομογραφιών αυτών
 • ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών του αποστολέα ή τρίτων
 • περιεχομένου τρίτων κατοχυρωμένο από πνευματικά δικαιώματα, όταν αυτά το απαγορεύουν (χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη)
 • περιεχομένου τρίτων κατοχυρωμένο από πνευματικά δικαιώματα, όταν αυτά προβλέπουν συγκεκριμένη αναφορά αυτών και αυτή δεν υπάρχει (με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη) και
 • με καταχρηστικό τρόπο (spam)

δε θα εγκρίνονται για δημοσίευση και θα διαγράφονται χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Οι ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται και για το περιεχόμενο εικόνων και συνημμένων αρχείων.

3. Καταλληλότητα δημοσιεύσεων

Κείμενα των οποίων το περιεχόμενο δε σχετίζεται με το αντικείμενο της θεματικής για την οποία στάλθηκαν δε θα εγκρίνονται για δημοσίευση και θα διαγράφονται χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Δε θα γίνονται δημοσιεύσεις θεματικών οι οποίες έχουν ήδη αναρτηθεί.

Θεματικές με ημιτελή ή ακαταλαβίστικο τίτλο / θέμα δε θα εγκρίνονται για δημοσίευση και θα διαγράφονται χωρίς πρότερη ειδοποίηση.