Μήνυμα Δημάρχου

Βασική προτεραιοτήτα για το Δήμο Παλαμά αποτελεί η εκπόνηση και η υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, τα οποία περιλαμβάνουν ένα πλέγμα δράσεων, που αποσκοπούν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη ζήτηση για παροχές κοινωνικής προστασίας, εξαιτίας της δυσμενούς κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας, ο Δήμος Παλαμά, με σωστό προγραμματισμό και σωστή αξιοποίηση των υλικών και ανθρώπινων πόρων του, επιτελεί στο έπακρο την κοινωνική του πολιτική, ανταποκρινόμενος στο θεσμικό του ρόλο.

Ο Δήμαρχος Παλαμά
Σωκράτης Δασκαλόπουλος

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαμά με την με αριθμό πρωτοκόλλου 7259/27-10-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: Ψ47Ν7ΛΡ-ΜΑΧ) συνεχίζει τη λειτουργία του στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Παλαμά (Συνεχιζόμενη Δομή)» με κωδικό ΟΠΣ 6003331 εντασσόμενο στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».
Από την έναρξη του προγράμματος τον Δεκέμβριο του 2017 και μέχρι το τέλος του 2023 εξυπηρετήθηκαν συνολικά 2.321 ωφελούμενοι και διεκπεραιώθηκαν 11.392 αιτήματα.

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.

Σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφαλισής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντάσσεται στο «Π.Ε.Π. Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (Ε.Κ.Τ.+).

Υπάγεται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Παλαμά και ξεκίνησε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2017.
Ωφελούμενοι είναι οι δημότες του Δήμου Παλαμά και ειδικότερα αυτοί που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο πολίτης ενημερώνεται για:

 • όλα τα επιδόματα που δικαιούται
 • όλους τους φορείς
 • υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής

Κατά την προσέλευσή του στο κέντρο κοινότητας οφείλει να γνωρίζει το ΑΜΚΑ

Στο Κέντρο Κοινότητας απευθύνονται οι πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογενείας τους:

 • άνεργοι
 • άστεγοι
 • άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας
 • μονογονεϊκές οικογένειες
 • άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ)
 • θύματα βίας και κακοποίησης
 • χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών
 • αποφυλακισμένοι
 • ηλικιωμένοι
 • άτομα με ψυχική διαταραχή
 • άτομα με παραβατική συμπεριφορά
 • δικαιούχοι του επιδόματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
Κέντρα Κοινότητας

Παρεχόμενες υπηρεσίες κέντρου Κοινότητας

Α. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Οι κάτοικοι του Δήμου Παλαμά λαμβάνουν πληροφόρηση σχετικά με τις παροχές που δικαιούνται, καθώς και υποστήριξη κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων (ορθή συμπλήρωση αιτήσεων, συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών).

   Επιδόματα:

 • ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (Κ.Ε.Α.)
 • επίδομα στέγασης
 • κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο
 • επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων
 • επιδόματα αναπηρίας του Ο.Π.Ε.Κ.Α.:
  • πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία, βαριά νοητική στέρηση, εγκεφαλική παράλυση, κωφών και βαρήκοων ατόμων, όρασης κ.λπ.
  • διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχεύσεις ήπατος κ.λπ.
  • επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς κ.α.
  • πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με σύνδρομο επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS), με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική κ.λπ.)
 • αιτήσεις για Κ.Ε.Π.Α.
 • επίδομα γέννησης
 • μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Παλαμά
 • αιτήσεις για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
 • προγράμματα και υποστήριξη αστέγων
 • προσωπικός βοηθός για ΑμΕΑ
 • προώθηση στην απασχόληση ανέργων

Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές

Το Κέντρο Κοινότητας παραπέμπει τα αιτήματα των κατοίκων του Δήμου Παλαμά σε δομές και υπηρεσίες που παρέχονται εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής λειτουργίας τους.

Ενδεικτικά:

 • πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
 • προγράμματα για ηλικιωμένους (ΚΕΦΗ-ΚΑΠΗ)
 • ξενώνες αστέγων
 • ξενώνες κακοποιημένων γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων
 • δομές ψυχικής υγείας
 • δομές για ΑμΕΑ
 • βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί κ.α.

Επιπλέον, το Κέντρο Κοινότητας συνεργάζεται και παραπέμπει τα αιτήματα των πολιτών σε υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια.

Γ. Παροχή υπηρεσιών βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων

Ενδεικτικά:

 • παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.
 • παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε εφήβους, ενήλικες, οικογένειες και ηλικιωμένους
 • διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο
Κέντρα Κοινότητας

Επιδιωκόμενος στόχος της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την

 • υποδοχή,
 • εξυπηρέτηση,
 • διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται
  στην περιοχή παρέμβασής τους.

Το Κέντρο Κοινότητας Παλαμά στελεχώνεται από:

 1. Κοινωνικό Λειτουργό (Συντονίστρια),
 2. Κοινωνιολόγο και
 3. Ψυχολόγο

Στεγάζεται προσωρινά στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Παλαμά.

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Παπάγου, Παλαμάς, 43200

Λειτουργεί καθ΄ ολη τη διάρκεια του έτους, με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:00 π.μ έως 15:00 μ.μ.

Τηλέφωνα: 24440 29095, 24440 29096

Email:

 • kentro.koinotitas [papaki] palamascity.gr
 • Τζιόλια Νεκταρία, ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός, nektrariatzolia [papaki] hotmail.com
 • Γατή Ελένη, ΠΕ Κοινωνιολόγος, eleni.gati [papaki] palamascity.gr
 • Κούτρα Ευθυμία, ΠΕ Ψυχολόγος, koutra [papaki] palamascity.gr

Προγραμματισμός ραντεβού ψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα και στα email του Κέντρου Κοινότητας.

Χρήσιμες ιστοσελίδες για την πληροφόρηση των πολιτών

 1. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης idika.gr
 2. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ypergasias.gov.gr
 3. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Gov.gr gov.gr
 4. Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους ΤΕΒΑ opeka.gr
 5. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης efka.gov.gr

Χρήσιμες ιστοσελίδες για εύρεση εργασίας

 1. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού dypa.gov.gr
 2. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού info.asep.gr