Ενημέρωση για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από την αφρικανική σκόνη

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/05/2024

 

   Διαβάστε τις οδηγίες του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Παλαμά σχετικά με τους τρόπους προστασίας (πρόληψη και αντιμετώπιση) από το φαινόμενο της αερομεταφοράς σκόνης από την Βόρεια Αφρική ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: