Ενημέρωση για την προστασία από τα κουνούπια

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/05/2024

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Παλαμά, στο πλαίσιο της πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, με αφορμή την αυξημένη δραστηριότητα κουνουπιών που αναμένεται και τη φετινή περίοδο στην περιοχή μας και μιας και βρισκόμαστε στην έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, σας παραθέτει τα κάτωθι:

Τα κουνούπια πέρα από την όχληση που προκαλούν, αποτελούν δυνητικά φορείς μετάδοσης σοβαρών ασθενειών. Συνεπώς μεγάλη σημασία έχει ο περιορισμός της αναπαραγωγής τους και η προστασία από τα τσιμπήματά τους. Είναι σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τρόπους προφύλαξης από τα κουνούπια, καθώς μπορούν να μεταδώσουν διάφορες ασθένειες (ιός του Δυτικού Νείλου, Ελονοσία, κ.α.).

Η ενημέρωση/ευαισθητοποίηση/δραστηριοποίηση του κοινού για τα μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια θα πρέπει να αναδειχθεί σε θέμα προτεραιότητας με απώτερο στόχο την πρόληψη νοσημάτων που μεταδίδονται με τα κουνούπια, της προστασίας και της βελτίωσης της υγείας των ευπαθών ομάδων και γενικότερα του τοπικού πληθυσμού.

Συνεπώς, θα διανεμηθεί από το Δήμο μεγάλος αριθμός ενημερωτικών φυλλαδίων στους Δημότες, σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών καθώς και τρόπους αντιμετώπισης αυτών.

Τα φυλλάδια ενημέρωσης μπορούν οι πολίτες να τα προμηθεύονται από το Δημαρχείο καθώς και από υπηρεσίες Δημοτικές (ΚΕΠ, Κέντρο Κοινότητας, Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Σελλάνων, Φύλλου κλπ) Ο Δήμος Παλαμά έχοντας στο επίκεντρο τον πολίτη, στοχεύει στην επίλυση κοινών προβλημάτων και στην αναβάθμιση κοινών στόχων.

Οι γενικότερες οδηγίες προφύλαξης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ (www.eody.gov.gr).