Ενίσχυση πληγέντων λόγω κακοκαιρίας

   Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 5808/6-3-2018 Κ.Υ.Α., σχετικά με τον καθορισμό των αρμοδίων οργάνων και της διαδικασίας χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και την υπ΄ αριθ. 33862/16-5-2019 Κ.Υ.Α., σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, εγκρίνεται:

  1. η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και
  2. η εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) κατ΄ ανώτατο όριο, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντιμετώπιση οικοσκευής τους. Τα ποσό που θα χορηγηθεί σε κάθε νοικοκυριό θα εξαρτηθεί από την καταγραφή αντικειμενικών κριτηρίων (τον αριθμό μελών οικογένειας, την εκτίμηση βαθμού ζημιών και το μέγεθος της κατοικίας).

   Για το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι ιδιοκτήτες ακινήτων – κύριων κατοικιών – που έχουν υποστεί υλικές ζημιές να απευθύνονται στο Δήμο Παλαμά, προκειμένου σε πρώτη φάση να καταγράφονται τα στοιχεία τους και στη συνέχεια να μεταβαίνει τεχνικό κλιμάκιο του Δήμου για την επιτόπια επιβεβαίωση των αναφερόμενων ζημιών, ώστε να δοθεί η προβλεπόμενη επιχορήγηση.

   Επισημαίνεται επίσης ότι οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων του Δ. Παλαμά που έχουν υποστεί μερική ζημιά ή ολική καταστροφή να προσέρχονται στο Δήμο Παλαμά, προκειμένου να συμπληρώνεται η αντίστοιχη αίτηση.

   Αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας κα Αγρογιάννη Βασιλική τηλ 24443 – 50127.