ΕΛΓΑ – Πορίσματα ζημιάς πλημμύρας 22.03.2021 Δ.Κ. Παλαμά

   Ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων (διάθεση αποτελεσμάτων, καταληκτική ημερομηνία, δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας) επί των πορισμάτων εκτίμησης ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 22ης Μαρτίου 2021 ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: