ΕΛΓΑ – Πίνακας µε πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 18/07/2021 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ Παλαμά

   Ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης και υποβολής αιτήματος επανεκτίμησης (διάθεση αποτελεσμάτων, καταληκτική ημερομηνία, προϋποθέσεις, στοιχεία επικοινωνίας) επί των πορισμάτων εκτίμησης ζημιών που προκλήθηκαν από το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 18/07/2021 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: