ΕΛΓΑ – Ανακοίνωση για υποβολή αρχικών αιτήσεων χορήγησης ενισχύσεων

   Ενημερωθείτε για τη διαδικασία υποβολής αρχικών αιτήσεων χορήγησης ενισχύσεων ανοίγοντας τη παρακάτω σχετική ανακοίνωση του ΕΛΓΑ: