Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. – Πρόσληψη προσωπικού (Βρεφονηπιοκόμων / Μαγείρων) με σύμβαση εργασιάς ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (66ΜΛΟΛΝΡ-ΙΞΗ)

   Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Παλαμά ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι θα προσλάβει προσωπικό (3 άτομα) με σύμβαση εργασιάς ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς κάλυψη των αναγκών Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Παλαμά.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης (θέσεις, τυπικά προσόντα, δικαιολογητικά, τρόπος / τόπος και προθεσμία υποβολής, στοιχεία επικοινωνίας) κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση: