Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. – Πρόσληψη προσωπικού (Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων) με σύμβαση εργασιάς ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΩΔΦΟΟΛΝΡ-Ξ94)

   Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Παλαμά ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι θα προσλάβει προσωπικό (4 άτομα) με σύμβαση εργασιάς ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών των Παιδικών Σταθμών Παλαμά και Προαστίου.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης (θέσεις, τυπικά προσόντα, δικαιολογητικά, τρόπος / τόπος και προθεσμία υποβολής, στοιχεία επικοινωνίας) κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση: