Δράσεις αντιμετώπισης της κρίσης του Δήμου Παλαμά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/09/2023

 

Ο Δήμος Παλαμά προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα και με μεγαλύτερη διαφάνεια την διαχείριση της κρίσης και την υποστήριξη των πολιτών που επλήγησαν από την πρόσφατη  πλημμύρα προχώρησε σε μια σειρά πρωτοβουλιών :

 1. Συγκρότηση επιτροπής αντιμετώπισης της κρίσης

Με την μέριμνα της δημοτικής αρχής, συγκροτείται επιτροπή αντιμετώπισης της κρίσης, στην οποία προεδρεύει ο Δήμαρχος. Η επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τον συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων αντιμετώπισης της κρίσης.

Έχει δημιουργηθεί ειδικός ιστότοπος www.palamas-sos.gr ο οποίος περιέχει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Παρουσίαση του μεγέθους της καταστροφής με οπτικοακουστικό υλικό
 • Παρουσίαση των αναγκών που υπάρχουν ή που θα δημιουργούνται
 • Παρουσίαση των δωρητών – χορηγών, καθώς και του είδους της συνεισφοράς τους
 • Νέα – Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου
 • «Παροχή βοήθειας». Στην ενότητα αυτή, μπορεί κάποιος να δηλώσει την πρόθεσή του για παροχή υλικής ή οικονομικής βοήθειας, καθώς και εθελοντικής εργασίας ή παραχώρησης προσωρινής κατοικίας.
 1. Ομάδα καταγραφής αναγκών

Με τον συντονισμό του Δήμου έχει ξεκινήσει η καταγραφή των αναγκών των οικογενειών που διαμένουν στο Δήμο Παλαμά με την υποστήριξη εθελοντικών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, με την χρήση ειδικής ψηφιακής εφαρμογής  γίνεται η καταγραφή των οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη, καθώς και το είδος των αναγκών που υπάρχουν.  Η καταγραφή  γίνεται κατ’οίκον.

 1. Μηχανισμός διαχείρισης εθελοντών 

Συστήθηκε μηχανισμός που καταγράφονται οι εθελοντές, υποδέχεται τις αιτήσεις των εθελοντών, αξιολογεί τα προσόντα τους και τους κατανείμει στις ανάλογες ομάδες υποστήριξης.

 1. Χώρος φιλοξενίας για τους αστέγους – πληγέντες πλημμύρας 

Ο Δήμος διαμόρφωσε το κλειστό γυμναστήριο του Παλαμά σε χώρο φιλοξενίας αστέγων– πληγέντων της πλημμύρας, με δυναμικότητα έως 100 περίπου άτομα. Με την εμπλοκή των στελεχών «Βοήθεια στο σπίτι», παρέχει φιλοξενία, διατροφή και  ψυχολογική υποστήριξη.

 1. Ομάδα υποστήριξης των πολιτών για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης στο arogi.gov.gr  

Έχουν συσταθεί τρεις ομάδες σε κεντρικά σημεία στον Παλαμά, στην Ιτέα και στο Προάστιο με αρμοδιότητα την ενημέρωση και την υποστήριξη των πολιτών για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης στο arogi.gov.gr.

 1. Δομή Υποδοχής, ταξινόμησης και διανομής των υλικών αγαθών – δωρεών στις Δημοτικές Ενότητες  

Έχει δημιουργηθεί ειδική λυόμενη αποθήκη 1.200 τμ, όπου με την υποστήριξη ειδικά στελεχωμένης ομάδας γίνεται η υποδοχή και ταξινόμηση των προσφερόμενων υλικών αγαθών – δωρεών. Γίνεται καταγραφή εισόδου εξόδου των υλικών αγαθών, μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, ταξινόμηση των υλικών αγαθών ανά είδος, μέγεθος υλικού κλπ. καθώς και η φόρτωση για την διανομή τους στις Δημοτικές ενότητες του Παλαμά ή κατ’ οίκον  για τα ηλικιωμένα άτομα.

Επιπλέον των παραπάνω πρωτοβουλιών του Δήμου, στην περιοχή δραστηριοποιούνται αρκετές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και εθελοντικές ομάδες, που παρέχουν υλική υποστήριξη και υπηρεσίες στους πληγέντες και στις δημόσιες δομές.