Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

   Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Παλαμά, ύστερα από την υπ’ αριθ. 1/2020 απόφαση του Δ.Σ, και την υπ’ αριθ. 44/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλαμά, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του (Παιδικών Σταθμών Παλαμά και Προαστίου).

    Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Παλαμά.

   Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση κάνοντας κλικ εδώ.