ΔΟΠΑΠΑΠ – Πρόσληψη προσωπικού για τη δράση «Εναρμόνηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 2021-2022

 

   Ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π) που εδρεύει στον Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (περίοδος υποβολής αίτησης, τρόπος υποβολής αίτησης, απαιτούμενα προσόντα, προϋποθέσεις, απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία εποκοινωνίας) ανοίγοντας το έγγραφο στον παρακάτω συνδέσμο: