ΔΟΠΑΠΑΠ – Πίνακες κατάταξης υποψηφίων κάλυψης θέσεων προσωπικού για τη δράση «Εναρμόνηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 2021-2022

 

   Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη διαδικασία πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π) που εδρεύει στον Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, να επισκεφτούν τα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. (Πατριάρχου Γρ. Ε’ & Παπάγου, 43200, Πληροφορίες: Β. Βησσαρίου, Τηλέφωνο: 2444029096, e-mail: ps.palama@gmail.com) προκειμένου να ενημερωθούν για τη θέση τους σε πίνακες κατάταξης.