Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση της βεβαίωσης και είσπραξης δικαιώματος χρήσης δημοτικών γεφυροπλαστιγγών στην έδρα του Δήμου Παλαμά

   Ενημερωθείτε για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση της βεβαίωσης και είσπραξης δικαιώματος χρήσης δημοτικών γεφυροπλαστιγγών στην έδρα του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη ( pdf)
  2. Περίληψη διακήρυξης (Ω0ΩΘΩΞΛ-6ΞΙ) ( pdf)