Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση της βεβαίωσης και είσπραξης δικαιώματος χρήσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην κ. Ιτέας Δ.Ε. Φύλλου Δήμου Παλαμά

   Ενημερωθείτε για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση της βεβαίωσης και είσπραξης δικαιώματος χρήσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην κ. Ιτέας Δ.Ε. Φύλλου Δήμου Παλαμά ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη (Ψ9ΠΖΩΞΛ-05Ξ) ( pdf)
  2. Περίληψη διακήρυξης ( pdf)