Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ στα σχολεία, Δήμου Παλαμά»

   Ενημερωθείτε για την Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ στα σχολεία, Δήμου Παλαμά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: