Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο – Οδηγίες προστασίας