Διακήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στην Κοινότητα Βλοχού

   Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στην Κοινότητα Βλοχού του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη (96ΜΧΩΞΛ-ΠΕΔ) ( pdf)
  2. Περίληψη διακήρυξης (ΩΔΕΣΩΞΛ-Ρ8Ο) ( pdf)