Διακήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων στις Κοινότητες Συκεώνας και Γοργοβιτών του Δήμου Παλαμά

   Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων στις Κοινότητες Συκεώνας και Γοργοβιτών του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη (Ω9ΡΧΩΞΛ-ΛΘΙ) ( pdf)
  2. Περίληψη διακήρυξης (6ΜΣΟΩΞΛ-ΖΞΘ) ( pdf)