Διακήρυξη δημοπρασίας επανεκμίσθωσης δημοτικών αγρών στις Δημοτικές Ενότητες Παλαμά, Φύλλου και Σελλάνων, του Δήμου Παλαμά

   Ενημερωθείτε για τη διακήρυξη δημοπρασίας για την επανεκμίσθωση δημοτικών αγρών στις Δ.Ε. Παλαμά, Σελλάνων και Φύλλου, του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη (6Ξ2ΡΩΞΛ-ΘΧ4) ( pdf)
  2. Περίληψη διακήρυξης (69ΘΞΩΞΛ-1ΚΡ) ( pdf)