Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικών Αγρών Δ. Παλαμά

   Ενημερωθείτε για τη διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών των Δημοτικών Ενοτήτων Παλαμά, Σελλάνων και Φύλλου του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικών Αγρών Δ. Παλαμά (6ΓΝ2ΩΞΛ-ΔΔΞ) ( pdf)
  2. Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικών Αγρών Δ. Παλαμά (6Ν01ΩΞΛ-8Ψ7) ( pdf)
  3. Δικαιολογητικά δημοπρασίας ( pdf)
  4. Υπεύθυνη δήλωση – Εγγυητή ( odt)
  5. Υπεύθυνη δήλωση – Εγγυητή ( docx)
  6. Υπεύθυνη δήλωση – Μισθωτή ( odt)
  7. Υπεύθυνη δήλωση – Μισθωτή ( docx)