Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Επίστρωση γηπέδων με χυτό ελαστικοσυνθετικό τάπητα στο Δήμο Παλαμά Π.Ε. Καρδίτσας»

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Επίστρωση γηπέδων με χυτό ελαστικοσυνθετικό τάπητα στο Δήμο Παλαμά Π.Ε. Καρδίτσας» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

 1. Διακήρυξη ( pdf)
 2. Περίληψη Διακήρυξης ( pdf)
 3. Τεχνική Έκθεση ( pdf)
 4. Τεχν. Προδιαγραφές ( pdf)
 5. Τεχν. Προδιαγραφές ( pdf)
 6. Προϋπολογισμός ( pdf)
 7. Τιμολόγιο ( pdf)
 8. Γ.Σ. Υποχρεώσεων ( pdf)
 9. Ε.Σ. Υποχρεώσεων ( pdf)
 10. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ( pdf)
 11. ΤΕΥΔ ( doc)
 12. ΤΕΥΔ ( odt)