Διαδικασία απευθείας ανάθεσης εργασίας «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/04/2023

 

   Ενημερωθείτε για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο:

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)