Διαδικασία απευθείας ανάθεσης εργασίας «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» (2)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/08/2023

 

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο:

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)