Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλαμά

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α, 7/6/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», γνωστό πιο απλά με το όνομα «Πρόγραμμα Καλλικράτης», με εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 20110, ορίζονται οι προϋποθέσεις συγκρότησης του Δημοτικού Σύμβουλείου του Δήμου Παλαμά.

Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της απογραφής του 2021 (ΦΕΚ Β 6951 30-12-2022, σελ.13, εσωτ.σελ.72033) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του Δήμου Παλαμά ανέρχεται στους 17.362 κατοίκους, προκύπτει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποτελείται από είκοσι έξι (26) μέλη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023, όπως ανακοινώθηκαν με την Απόφαση 24/2023 του Πρωτοδικείου Καρδίτσας, για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028, μοιράζονται οι έδρες σε:

- δεκαπέντε (15) έδρες από τη Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά, αποτελούμενη από οκτώ (8) κοινότητες και δύο (2) οικισμούς:

 • Παλαμά,
 • Αγίου Δημητρίου,
 • Βλοχού,
  • Οικισμό Λυκορέματος
 • Γοργοβητών,
 • Καλυβακίων,
 • Κοσκινά,
  • Οικισμό Ψαθοχώρας
 • Μάρκου και
 • Μεταμορφώσεως,

- επτά (7) έδρες από τη Εκλογική Περιφέρεια Σελλάνων, αποτελούμενη από πέντε (5) κοινότητες και ένα (1) οικισμό:

 • Αγιάς Τριάδας,
 • Καλογριανών,
 • Μαραθέας,
  • Οικισμό Κόρδα
 • Πεδινού και
 • Προαστίου,

- τέσσερις (4) έδρες από τη Εκλογική Περιφέρεια Φύλλου, αποτελούμενη από επτά (7) κοινότητες και τέσσερις (4) οικισμούς:

 • Αστρίτσας,
 • Ιτέας,
  • Οικισμό Ηλιά
 • Λεύκης,
 • Ορφανών,
 • Πέτρινου,
  • Οικισμό Μεσοράχης
 • Συκεώνα
  • Οικισμό Μαγουλίτσας και
 • Φύλλου
  • Οικισμό Αμπελώνα

Σύμφωνα με τα ποσοστά ψήφων που έλαβαν οι τέσσερις εκλογικοί συνδυασμοί και μετά την επαναληπτική ψηφοφορία στις 15 Οκτωβρίου 2023:

 • ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Παλαμά» λαμβάνει δεκαέξι (16) έδρες,
 • ο συνδυασμός «Συμμαχεία Ανασυγκρότησης Δήμου Παλαμά» λαμβάνει πέντε (5) έδρες,
 • ο συνδυασμός «Επιλογή Ευθύνης Νίκος Ράπτης» λαμβάνει τέσσερις (4) έδρες και
 • ο συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση Παλαμά» λαμβάνει μία (1) έδρα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, με το συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Παλαμά» εκλέγεται Δήμαρχος ο ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ και ορίζονται τακτικοί σύμβουλοι του Δήμου Παλαμά με σειρά σταυρών προτίμησης και ανά εκλογική περιφέρεια οι κάτωθι δεκαπέντε (15):

 1. ΠΑΠΑΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 2. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 3. ΛΟΪΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 4. ΝΤΑΒΑΤΖΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 5. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 6. ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΥ (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 7. ΤΣΕΡΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 8. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 9. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Εκλογική Περιφέρεια Σελλάνων)
 10. ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΥ (Εκλογική Περιφέρεια Σελλάνων)
 11. ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ (Εκλογική Περιφέρεια Σελλάνων)
 12. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΩΜΑ (Εκλογική Περιφέρεια Σελλάνων)
 13. ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (Εκλογική Περιφέρεια Σελλάνων)
 14. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (Εκλογική Περιφέρεια Φύλλου)
 15. ΛΙΑΧΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Εκλογική Περιφέρεια Φύλλου)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, με το συνδυασμό «Συμμαχεία Ανασυγκρότησης Δήμου Παλαμά» ορίζονται τακτικοί σύμβουλοι του Δήμου Παλαμά με σειρά σταυρών προτίμησης και ανά εκλογική περιφέρεια οι κάτωθι πέντε (5):

 1. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ (ως επικεφαλής του συνδυασμού) (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 2. ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙOΥ (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 3. ΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 4. ΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Εκλογική Περιφέρεια Σελλάνων)
 5. ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Εκλογική Περιφέρεια Φύλλου)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, με το συνδυασμό «Επιλογή Ευθύνης Νίκος Ράπτης» ορίζονται τακτικοί σύμβουλοι του Δήμου Παλαμά με σειρά σταυρών προτίμησης και ανά εκλογική περιφέρεια οι κάτωθι τέσσερις (4):

 1. ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ως επικεφαλής του συνδυασμού) (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 2. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 3. ΠΑΠΑΚΕΜΟΥ ΚΡΙΚΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ συζ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Εκλογική Περιφέρεια Σελλάνων)
 4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  (Εκλογική Περιφέρεια Φύλλου)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, με το συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση Παλαμά» ορίζεται τακτικός σύμβουλος του Δήμου Παλαμά με σειρά σταυρών προτίμησης και ανά εκλογική περιφέρεια οι κάτωθι ένας (1):

 1. Πολυγένης Αριστοτέλης του Σωτηρίου (ως επικεφαλής του συνδυασμού) (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με άρθρο το 65 (κεφάλαιο Γ’ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»), παρ. 4 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α, 7/6/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ορίζονται οι αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου εως εξής:

 1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέμα-τα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουνεκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλουοργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο με-ταβίβασε σε επιτροπή του
 2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σεθέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτεδημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
 3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τιςεισφορές.
 4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλουτων μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάσητον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος.Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από τοδημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυποςκανονισμός.
 5. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογώνκαι μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών,το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα πουαναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επεί-γουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
 6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του ναμεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότη-τές του σχετικές με το αντικείμενό της.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 “Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου – Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 3852/2010”, του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133 – τεύχος Α) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”, γνωστό πιο απλά με το όνομα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”, με εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου 2019, η παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους.».