Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού (Μη.Μ.Ε.Δ) του έργου με τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης εκθεσιακού χώρου για την λειτουργία ως κέντρο αγροτικής κληρονομιάς»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/04/2021

 

   Eνημερωθείτε για την πρόθεση του Δήμου Παλαμά να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης εκθεσιακού χώρου για την λειτουργία ως κέντρο αγροτικής κληρονομιάς», καθώς και για τη διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής του ανωτέρω έργου, κατεβάζοντας το σχετικό έγγραφο κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: