Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού για το εργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Παλαμά»

   Eνημερωθείτε για την πρόθεση του Δήμου Παλαμά να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Παλαμά» κατεβάζοντας το σχετικό έγγραφο κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: