Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού για το εργο «Αγροτική Οδοποιΐα Δήμου Παλαμά»

   Eνημερωθείτε για την πρόθεση του Δήμου Παλαμά να διενεργήσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ» κατεβάζοντας το σχετικό έγγραφο κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: