Δημοπρασία για την εκμίσθωση εμβαδού 1,44τ.μ. σε Κοινόχρηστο τεμάχιο Δημοτικής έκτασης του Αγροκτήματος Ιτέας για την εγκατάσταση pillar

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/03/2023

 

   Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση εμβαδού 1,44τ.μ. σε Κοινόχρηστο τεμάχιο Δημοτικής έκτασης του Αγροκτήματος Ιτέας για την εγκατάσταση pillar ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: