Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Παλαμά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/11/2022

 

   Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων (καταλύματα ζώων) στις Κοινότητες Παλαμά και Προαστίου του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: