Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκαταστάσεως στην Κοινότητα Προαστίου του Δήμου Παλαμά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/02/2024

 

   Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκαταστάσεως στην Κοινότητα Προαστίου του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικά αρχεία: