Δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο πάρκο Αστέριον

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/07/2023

 

   Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο πάρκο Αστέριον Κοινότητας Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικά αρχεία: