Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκαταστάσεως στην Κοινότητα Μάρκου του Δήμου Παλαμά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/03/2023

 

   Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκαταστάσεως στην Κοινότητα Μάρκου του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικά αρχεία: