Δημαιρεσίες στο Δήμο Παλαμά

   Στην εκλογή του Προεδρείου του προχώρησε την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλαμά, στην πρώτη του συνεδρίαση για την νέα αυτοδιοικητική περίοδο, ενώ παράλληλα έγινε και η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

   Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τον προεδρεύοντα σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γούλα Αθανάσιο, να καλωσορίζει τους νέους Δημοτικούς Συμβούλους και να τους απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Στη συνέχεια χαιρετισμό στο σώμα απηύθυνε ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Σακελλαρίου, ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αχιλλέας Καραλής και ο αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Άρης Πολυγένης.

   Η όλη διαδικασία έγινε μέσα σε πνεύμα συναίνεσης. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη η Σύμβουλος της πλειοψηφίας κα Ιφιγένεια Πετροπούλου, που καταγράφεται ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλαμά. Στη θέση του Αντιπροέδρου εξελέγη ο Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Φαλάρας Βασίλειος. Για τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου η ελάσσονα μειοψηφία δεν πρότεινε υποψήφιο με τον επικεφαλής της κ. Πολυγένη να δηλώνει ότι η παράταξή του απέχει από την διαδικασία εκλογής του Προέδρου γιατί θεωρεί ότι μόνο ο Πρόεδρος έχει την δυνατότητα αποφάσεων ενώ οι υπόλοιπες θέσεις είναι χωρίς αρμοδιότητες. Μετά την άρνηση αυτή, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχτηκε ο Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Δημήτρης Καρακώστας.

   Η ψηφοφορία για την κάλυψη των τριών θέσεων του Προεδρείου έγινε με φανερή ψηφοφορία καθώς υπήρχε ένας υποψήφιος για κάθε θέση. Η νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Ιφιγένεια Πετροπούλου στην τοποθέτηση της, εμφανώς συγκινημένη, ευχήθηκε στο σώμα καλή και δημιουργική θητεία και το ευχαρίστησε για την εκλογή της και μάλιστα σαν η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος και διαβεβαίωσε ότι θα είναι αντάξια της τιμής που της έγινε, ενώ δεσμεύτηκε για την αυστηρή τήρηση των κανονισμών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Σ. Στη συνέχεια η κα Πετροπούλου ενημέρωσε το σώμα για τον τρόπο που θα γίνει η εκλογή των μη ορισμένων από τον Δήμαρχο μελών των δύο επιτροπών.

   Για την Οικονομική Επιτροπή ορίστηκαν από τον Δήμαρχο ο ίδιος ως Πρόεδρός της και οι Αντιδήμαρχοι κ. Θωμάς Κοντοβαϊος και κα Ουρανία Φούντα ως μέλη. Μετά από ψηφοφορία εκλέχτηκαν τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη, που είναι ο κ. Τσίντζας και ο κ. Τσιαδήμος από την πλειοψηφία και η κα Καραΐσκου και ο κ. Λύτρας από την μείζονα μειοψηφία. Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα είναι ο κ. Μπακαβέλος και ο κ. Τσιάρας από την πλειοψηφία και ο κ. Καραδήμος και ο κ. Σπυρόπουλος από τη μειοψηφία. Για την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής ο Δήμαρχος όρισε Πρόεδρο τον Αντιδήμαρχο κ. Κοντοβαϊο και μέλη τους Αντιδημάρχους κ. Γούλα και κ. Νασιούλη. Από την ψηφοφορία εκλέχθηκαν οι κ.κ. Μπακαβέλος και Καρακώστας από την πλειοψηφία και η κα Αθανασού και ο κ. Κατής από την μειοψηφία. Αναπληρωματικοί θα είναι οι κ.κ. Μοσχόπουλος και Μπανάσος από την πλειοψηφία και οι κ.κ. Παλούκης και Πατσιαλής από την μειοψηφία.

    Να σημειωθεί ότι με τις αλλαγές που έχει επιφέρει ο Κλεισθένης κάθε επιτροπή αποτελείται από εφτά μέλη και ο Αντιπρόεδρός της ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντίθεση με τον Καλλικράτη που όριζε ότι ο Αντιπρόεδρος θα προερχόταν υποχρεωτικά από την μειοψηφία. Επίσης, η ελάσσονα μειοψηφία δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό Δημοτικών Συμβούλων για να εκλέξει μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια των πιο πάνω επιτροπών.

 

ΔΣ 8-9-2019 ΔΣ 8-9-2019 ΔΣ 8-9-2019 ΔΣ 8-9-2019